IX MEZINÁRODNÍ KONGRES ISSAM

1.-3.10.2015

Praha, Česká republika, hotel International

Cze

/

Eng

O kongresu

 

 

Drazí kolegové,

 

jménem organizačního výboru ISSAM bychom Vás rádi pozvali k účasti na IX. kongresu mezinárodní společnosti pro zdraví a stárnutí mužů, který se bude konat ve dnech 1. - 3. října 2015 v Praze.

 

Kongresy ISSAM jsou jedinečným místem odborných informací a neformální komunikace účastníků s předními odborníky v oblasti zdraví a stárnutí žen a mužů.

 

Klíčová témata zkoumají interdisciplinární, holistický přístup zdravotnictví umožňující ženám a mužům stárnout ve zdraví a důstojnosti. Jedná se o jedinečnou příležitost seznámit lékařskou veřejnost s nejnovějšími údaji v oblasti preventivních strategií, lékařských zásahů a optimálních léků umožňujících  zdravé stárnutí, včetně pohledu  na budoucí produkty, které jsou v současné době ve vývoji.

 

 • Preventivní strategie v 21. století. Změna paradigmatu, od léčby nemocí ve 20. století, k prevenci nemocí v 21. století.
 • Moderní vnímání stárnutí a příležitosti ke zvládání zdravého stárnutí ve 21. století.
 • Aktuální hormonální léčba postmenopauzálních žen.
 • Testosteron pro ženy - 15 mýtů a jedna skutečnost!
 • Inzulínová rezistence: dobro nebo zlo? Typy inzulinové rezistence. Je nutné bojovat s inzulinovou rezistencí?
 • Je možné léčit diabetes 2. typu, nebo je čas změnit naše myšlení.
 • Zvrat hypogonadismu u pacientů s nádorovým onemocněním: má to smysl? Aktuální data od onkologů.
 • Sexuální hormony a neurodegenerativní onemocnění. Sexuální hormony a paměť. Úprava nedostatku sexuálních hormonů v prevenci kognitivních poruch souvisejících s věkem.
 • Progesteron - "podceňovaný" hormon u mužů. Nedostatek progesteronu u mužů: Je problém reálný?
 • Zdravotní kvartet - nový koncept v moderní medicíně. Od teorie k vědě a praxi: data z klinických studií.
 • Serotonin a dopamin: důsledky. Co víme o těchto hormonech? Jak kompenzovat deficity?
 • Léčba nedostatku testosteronu - skryté příležitosti.
 • Prevence obezity a patologické stavy spojené s obezitou (diabetes 2. typu, inzulínová rezistence, kardiovaskulární onemocnění, atd.),
 • Neplodnost v 21. století: proč mužský faktor převažuje nad ženským?
 • Erektilní dysfunkce – od léčby k uzdravení!

 

Hlavními přednášejícími na tomto kongresu jsou mezinárodně uznávané kapacity v andrologii, endokrinologii, urologii, gynekologii, všeobecném lékařství a dalších lékařských oborech.

 

Očekáváme 300 až 400 účastníků – lékaře (z oblasti endokrinologie, urologie, andrologie, sexuologie, gynekologie, neurologie, kardiologie) pracující v oblasti mužského a ženského zdraví, hormonální terapie a preventivní strategie 21. století.

 

Registrační poplatek: 7.000,- Kč

Registrační poplatek na místě: 8.400,- Kč

 

Těšíme se na viděnou na IX. kongresu ISSAM!

 

S úctou,

 

Bruno Lunenfeld

 

MD, PhD, FRCOG, FACOG (hons), POGS (hons) Professor Emeritus at the Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University, and Ramat Gan, Israel.

 

President of the International Society for the Study of the Aging Male, General Secretary of The Asian-Pacific Initiative on Reproductive Endocrinology, and Editor of The Aging Male.

 

Svetlana Kalinchenko

 

MD PhD chair dept of Endocrinology, People’s Friendship University of Russia, Vice-President of the International Society for the Study of the Aging Male, Head of Professor Kalinchenko Clinic

 

Součástí konference bude prezentace výrobců a distributorů i léčiv, zdravotnických prostředků a zdravotnické technologie, diagnostiky, a specializovaných publikací.

 

Informace o formách partnerství jsou k dispozici na vyžádání.

 

POZOR! Počet účastníků je omezen!!!

 

Pokud máte jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte nás na 00420 261 215 542

ORGANIZÁTOŘI

ZA PODPORY

ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTOR

ZLATÝ PARTNER